Aktualitātes

Skatīt vairāk

Skatīt vairāk

2020. gada 16.oktobris

Konference “Sarkomu diagnostikas un ārstēšanas iespējas mūsdienās”

Skatīt vairāk

2020. gada 02.decembris

Atvērtā sēde “Aktualitātes krūts vēža diagnostikā un ārstēšanā”

Skatīt vairāk

2020. gada 04.decembris

Vēstule Latvijas Republikas Veselības ministrijai

Skatīt vairāk

2020. gada 08.decembris

Kā diagnosticē un ārstē krūts vēzi?

latvijas onkologu asociācija

Latvijas Onkologu asociācija ir brīvprātīga profesionāla organizācija, kas apvieno Latvijā darbojošos nozares speciālistus onkoloģijas jomā (onkologus, ķirurgus, ķīmijterapeitus, radiologus terapeitus (staru terapeitus), radiologus diagnostus, ginekologus, urologus, LOR speciālistus, morfo-citologus u.c.) neatkarīgi no to pilsonības, tautības, reliģiskās un politiskās pārliecības.

Informācija pacientiem

Informācija ārstam

LOA Medijos

Skatīt vairāk