Vēstule Latvijas Republikas Veselības ministrijai

Vairākus mēnešus onkoloģijas nozares vadošie speciālisti kopā ar pacientu aizstāvības organizāciju apvienības Onkoalianse pārstāvjiem strādāja pie onkoloģijas plāna stratēģijas – tika izstrādāts onkoloģijas plāna ietvars saskaņā ar pacientu, ārstu un Eiropas savienības prasībām. Šodien onkoplāna ietvars ir iesniegts Veselības ministrijai.

Onkoplāna ietvars parāda stratēģiskos virzienus, kuros pacientu organizācijas un ārsti ir gatavi strādāt kopā ar Veselības ministriju, lai pēc iespējas sakārtotu onkoloģijas nozari un organizēti plānotu vēža pacientu aprūpi.

Onkoloģijas plānam ir būtiska nozīme, jo tas pievērš sabiedrības uzmanību tam, kā tiek organizēta vēža pacientu aprūpe un kādi ir tās rezultāti. Tas ļauj pastiprināt dažādu pušu un sektoru iesaisti problēmas risināšanā, kā arī definē nacionāla mēroga standartus attiecībā uz sagaidāmo rezultātu un darbībām, kas veicamas, lai šo rezultātu sasniegtu. Veselības ministrijai iesniegtajā onkoplāna ietvarā ir norādītas sadaļas un konkrēti pasākumi, kas jāiekļauj dokumenta gala redakcijā.

Cīņu ar vēzi pieteikusi arī Eiropas Komisija, kas līdz šī gada beigām plāno nākt klajā ar Eiropas Vēža apkarošanas plānu. Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir jāseko šim piemēram, izvirzot onkoloģijas jomu kā galveno prioritāti, lai stratēģiski identificētu vajadzības, piesaistītu nepieciešamo finansējumu un samazinātu Latvijas pacientu nevienlīdzību pārējo Eiropas valstu vidū.