Viedoklis par “Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam”

Latvijas Onkologu asociācija kopā ar Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociāciju un Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienību Onkoalianse ir sagatavojuši un iesnieguši Latvijas Republikas Veselības ministrijai iebildumus par precizēto dokumentu “Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” (VSS-134).

Uzskatām, ka Latvijas veselības aprūpes stratēģiskajā dokumentā ir jāparāda konkrēti rādītāji ne vien īstermiņā, bet arī ilgtermiņā, kas atspoguļos rīcību onkoloģijas jomas uzlabošanai ar mirstības samazināšanu un dzīvildzes pagarināšanu.

Galvenais ieteikums ir izcelt onkoloģiju kā atsevišķu rīcības virzienu un, kā galvenos rīcības virzienus onkoloģijas jomā, pamatnostādnēs definēt Veselības ministrijas domnīcās, kas bija veltītas onkoloģijas jomas plāna dizainēšanai, ekspertu definētās prioritātes, kas iekļauj diagnostikas nodrošināšanu, vēža reģistra attīstīšanu, skaidru pacientu ceļa definēšanu, personalizētās medicīnas attīstību, skrīningu un vēža metodiskā centra izveidi.

Onkoloģijas jomu kā prioritāti pamato gan skaudrā situācija Latvijā onkoloģijas jomā, kas prasa nekavējošu rīcību visos augstāk minētajos virzienos, gan Eiropas Komisijas daudzgadu budžetā definētā prioritāte – vēža apkarošana, kam ir skaidrs rīcības plāns un mērķis –  līdz 2030. gadam izglābt vairāk nekā 3 miljonus dzīvību, dzīvojot ilgāk un labāk. Latvijai ir jāiet kopsolī ar šo plānu un Sabiedrības veselības pamatnostādnēs, kas ir veselības nozares stratēģisko virzienu kopums, ir nosakāms skaidrs, precīzs un ambiciozs mērķis – līdz 2030. gadam nodrošināt 70% vēža pacientu 10 gadu dzīvildzi.

Iesniegtos iebildumus aicinām skatīt šeit.